กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล สนับสนุนการก่อสร้างบ้านพัก ตามโครงการสร้างบ้าน “ผู้ยากไร้ และผู้พิการทางสายตา”

Release Date : 20-05-2022 10:30:56
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล สนับสนุนการก่อสร้างบ้านพัก ตามโครงการสร้างบ้าน “ผู้ยากไร้ และผู้พิการทางสายตา”

๑. เมื่อ ๑๙ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล  ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการก่อสร้างบ้านพัก ตามโครงการสร้างบ้าน “ผู้ยากไร้ และผู้พิการทางสายตา” ให้กับ นาง สมคิด ไพรสูตร ณ บ้านเลขที่ ๙๗ ม. ๑ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๑๙ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เนื่องในวันอาภากร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต. ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๓. เมื่อ ๑๙ พ.ค.๖๕ กปช.จต .โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ บ้านห้วงไม้หอม ๑๑ ม. ๕ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๔. เมื่อ ๑๙ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม. ๖ บ้านด่านเนินสูง ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๑๙ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพลจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน "วันอาภากร" ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ  ประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งน้ำร้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านวังกระทิง วัดชะแมบ ม. ๖ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน และโรงพยาบาลสนาม บ้านจันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จว.จันทบุรี

๖. เมื่อ ๑๙ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพล ร่วมกับผู้นำชุมชน ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่รับผิดชอบ เนื่องในวันอาภากร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ทำการพ่นยากำจัดยุง และมอบถุงทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้กับประชาชนในพื้นที่ ม. ๓ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๗. เมื่อ ๑๙ พ.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ตัดหญ้า เนื่องใน "วันอาภากร" วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดวิเวกวราราม ม.ที่ ๖ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด