พิธีปิดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย - กัมพูชา ด้านกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กับ ภูมิภาคทหารที่ ๓ กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา ครั้งที่ ๒๔ (RBC-24)

Release Date : 21-05-2022 17:35:43
พิธีปิดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย - กัมพูชา ด้านกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กับ ภูมิภาคทหารที่  ๓ กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา ครั้งที่ ๒๔ (RBC-24)

เมื่อ ๒๐๑๓๓๐ พ.ค.๖๕ พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด /ประธานคณะกรรมการชายส่วนภูมิภาค ไทย - กัมพูชา และพลเอก เยือง โซะคน รองผู้บัญชาการทหารบก ราชอาณาจักรกัมพูชา/ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓ กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา/ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา - ไทย เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย - กัมพูชา ด้านกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กับ ภูมิภาคทหารที่  ๓ กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา ครั้งที่ ๒๔ (RBC-24) ณ โรงแรม นิว แทรเวิล ลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีปิดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย - กัมพูชา ด้านกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กับ ภูมิภาคทหารที่  ๓ กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา ครั้งที่ ๒๔ (RBC-24)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง