รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับคณะ รอง ผบ.วสท.สปท. ในโอกาสนำคณะ ผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๓

Release Date : 23-05-2022 16:35:30
รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับคณะ รอง ผบ.วสท.สปท. ในโอกาสนำคณะ ผู้บังคับบัญชา  อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๓

เมื่อ ๒๓๑๐๐๐ พ.ค.๖๕ พล.ร.ต.อภิรักษ์  กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับคณะ พล.ร.ต.สิทธิชัย  ต่างใจ รอง ผบ.วสท.สปท. ในโอกาสนำคณะ ผู้บังคับบัญชา  อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๓ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก โดยขอรับฟังบรรยายสรุปจาก กปช.จต. ณ ห้องประชุม บก.กปช.จต.(๑) และประทานอาหารกลางวัน ณ เรือนรับรอง ๑

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับคณะ รอง ผบ.วสท.สปท. ในโอกาสนำคณะ ผู้บังคับบัญชา  อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง