เสธ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ รอง จก.อล.ทร. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน กปช.จต.

Release Date : 24-05-2022 22:38:20
เสธ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ รอง จก.อล.ทร. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน กปช.จต.

เมื่อ ๒๔๐๙๓๐ พ.ค.๖๕  พล.ร.ต.จิโรจน์  สุขอร่าม เสธ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ น.อ.กริช  ขันธอุบล  (ตท.๒๔)  รอง จก.อล.ทร. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน กปช.จต. เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ของระบบเครื่องมือสื่อสาร – อิเล็กทรอนิกส์ ณ บก.กปช.จต.