รอง ผบ.กปช.จต.(นว.) เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ ผบ.วทอ. ในโอกาสนำคณะ ผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วทอ. รุ่นที่ ๕๖ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก

Release Date : 24-05-2022 22:41:21
รอง ผบ.กปช.จต.(นว.) เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ ผบ.วทอ. ในโอกาสนำคณะ ผู้บังคับบัญชา  อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วทอ. รุ่นที่ ๕๖ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก

เมื่อ ๒๔๐๘๓๐ พ.ค.๖๕ พล.ร.ต.ปราโมทย์  เสริมสัย รอง ผบ.กปช.จต.(นว.) เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.วชิระ  เริงฤทธิ์ ผบ.วทอ. ในโอกาสนำคณะ ผู้บังคับบัญชา  อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วทอ. รุ่นที่ ๕๖ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก โดยขอรับฟังบรรยายสรุปจาก กปช.จต. ณ ห้องประชุม รร.KP แกรนด์ จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.กปช.จต.(นว.) เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ ผบ.วทอ. ในโอกาสนำคณะ ผู้บังคับบัญชา  อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วทอ. รุ่นที่ ๕๖ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง