รอง ผบ.กปช.จต.(นย.) เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ ผบ.วทบ. ในโอกาสนำคณะ ผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ ๖๗ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก

Release Date : 24-05-2022 22:45:07
รอง ผบ.กปช.จต.(นย.) เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ ผบ.วทบ. ในโอกาสนำคณะ ผู้บังคับบัญชา  อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ ๖๗ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก

เมื่อ ๒๔๑๐๓๐ พ.ค.๖๕ พล.ร.ต.อภิรักษ์  กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต. (นย.) เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ พล.ต.วิชาติ  เอี่ยมไพจิตร์  ผบ.วทบ. ในโอกาสนำคณะ ผู้บังคับบัญชา  อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ ๖๗ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก โดยขอรับฟังบรรยายสรุปจาก กปช.จต. ณ ห้องประชุม รร.KP แกรนด์ จันทบุรี