กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพลทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

Release Date : 25-05-2022 10:51:21
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพลทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

๑.เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพลทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มอบข้าวสาร  เงินกองทุนอาหารกลางวัน และหน้ากากอนามัย ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านแหลม หมู่ที่ ๔ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.กอง สนช.กจต. จัดกำลังพลออกสำรวจพื้นที่รับผิดชอบ ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย และพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมขังในปีที่ผ่านมา เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ อ.เมืองจันทบุรี อ.ท่าใหม่ อ.นายายอาม อ.ขลุง อ.แหลมสิงห์ และ อ.มะขาม  จว.จันทบุรี ผลสำรวจสถานการณ์น้ำยังอยู่ในภาวะปกติ

๓. เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดคลองกลาง บ้านเขาหักพัฒนา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒)  จัดกำลังพลทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ดำเนินจัดกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" ณ บ้านหาดศาลเจ้า ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชน จำนวน ๒ ราย ในพื้นที่ อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๖. เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล  ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการก่อสร้างบ้านพัก ตามโครงการสร้างบ้าน “ผู้ยากไร้ และผู้พิการทางสายตา” ให้กับ นาง สมคิด ไพรสูตร ณ บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๗ เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชน จำนวน ๒ ราย ในพื้นที่ อ.เมืองตราด  จว.ตราด

๘. เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพส.๑๓๐๒ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ ชป.ที่ ๑๒ ฉก.ปชด.จันทบุรี จนท.ฝ่ายปกครอง และ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ทำการพัฒนาปรับปรุงหลุมหลบภัยให้พร้อมต่อการใช้งานในพื้นที่ บ.เนินดินแดง ม.๑ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๙. เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพส.๑๓๐๕ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ รพ.สต.บ้านแหลมกลัด ม.๑ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๑๐. เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะตามถนนเส้นทางในหมู่บ้าน และตามแนวชายฝั่งทะเล ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ บ้านคลองนนทรี  หมู่ที่๑  ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด

๑๑. เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางประทุมรัตน์    พุฒซ้อน อายุ ๕๙ ปี ณ บ้านเลขที่ ๑๑๘ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาช่องลม ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี