รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดจันทบุรี

Release Date : 17-12-2018 13:38:51
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดจันทบุรี

พลเรือตรี บำรุงรัก  สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดจันทบุรี  โดยมีนายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักกีฬาปั่นจักรยาน ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดจันทบุรี  ร่วมปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก คลายลมหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ บริเวณรอบคลองภักดีรำไพ ระยะทาง 20 กิโลเมตร  ณ บริเวณจุดเริ่มต้น ประตูระบายน้ำคลองภักดีรำไพ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕๐๐