กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล ร่วมกับคณะรองผู้บัญชาการตำรวจภาค ๒ (จันทบุรี) และนายกเทศบาลตำบลเกวียนหัก จัดกิจกรรมปันน้ำใจ ให้เด็กจันทบุรี

Release Date : 31-05-2022 09:17:04
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล ร่วมกับคณะรองผู้บัญชาการตำรวจภาค ๒ (จันทบุรี) และนายกเทศบาลตำบลเกวียนหัก จัดกิจกรรมปันน้ำใจ ให้เด็กจันทบุรี

๑. เมื่อ ๓๐ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล ร่วมกับคณะรองผู้บัญชาการตำรวจภาค ๒ (จันทบุรี) และนายพราหมณ์ มุกดาสนิท นายกเทศบาลตำบลเกวียนหัก จัดกิจกรรมปันน้ำใจ ให้เด็กจันท์ โดยมอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอน รองเท้านักเรียน หน้ากากอนามัยทางแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๘๒ ชุด แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเกวียนหัก เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ณ วัดเกวียนหัก ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อ ๓๐ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๔ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์ แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามโครงการ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน โดยเข้านมัสการ พระครูศาสนกิจโสภณ อายุ ๗๘ ปี เจ้าอาวาสวัดเขาสมิง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

๓. เมื่อ ๓๐ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสา เข้าพบปะเยี่ยมเยียน นางสาวนันทิยา  บัวตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสลักเพชร เพื่อมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับ นักเรียนและครูโรงเรียนวัดสลักเพชร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนวัดสลักเพชร บ้านสลักเพชรเหนือ  หมู่ที่ ๕  ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๓๐ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ทาสีอาคารเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๓๐ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชน จำนวน ๒ ราย ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ และ หมู่ ๕ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๓๐ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดบ้านหนองม่วง ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๓๐ พ.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนวัดตะกาง  ตำบลตะกาง  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด