รอง ผบ.กปช.จต.เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. เป็นประธานการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

Release Date : 02-06-2022 22:24:55
รอง ผบ.กปช.จต.เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. เป็นประธานการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๕ กปช.จต. โดย พล.ร.ต.อภิรักษ์ กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต.เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. เป็นประธานการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยจัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ บริเวณตลาดเจริญสุข และคลองน้ำใส ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี