รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ประธานการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

Release Date : 02-06-2022 22:38:01
รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ประธานการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗๐๐ พล.ร.ต.อภิรักษ์  กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ประธานการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

๑. พิธีสักการะพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล

๒. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ

๓. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

๔. พิธีเจริญพระพุทธมนต์

๕. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

๖. กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ รพ.พระปกเกล้า และ รพ.ตราด

๗. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล ในพื้นที่รับผิดชอบ