กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด

Release Date : 03-06-2022 13:47:41
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด

๑. เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ สถานที่ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน อ.มะขาม อ.เขาคิชฌกูฏ จว.จันทบุรี และ อ.บ่อไร่ อ.คลองใหญ่ อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๒. เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๒ฯ และ ชบข.๑๓๐๑ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ ชป.ที่ ๑๒ ฉก.ปชด.จันทบุรี  ชค.ทพ.นย.๔ฯ  ฉก.นย.จันทบุรี  จนท.ตำรวจ สภ.โป่งน้ำร้อน และฝ่ายปกครองอ.โป่งน้ำร้อน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานหน้าหอประชุม ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๔. เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร หมู่ ๙ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๕. เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนวัดสะพานหิน ม. ๕ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๖. เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมอบยาสามัญประจำบ้าน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โดยเข้าเยี่ยม นางติ๊ด แท่นยั่ง  อายุ ๘๑ ปี บ้านเลขที่ ๙๕ ม. ๔ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด