กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชป,ที่ ๒๒ ศปชด.กปช.จต.) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

Release Date : 04-06-2022 13:48:51
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชป,ที่ ๒๒ ศปชด.กปช.จต.) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

๑. เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชป,ที่ ๒๒ ศปชด.กปช.จต.) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ โรงเรียนวัดคิรีราชวรวิหาร ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด

๒. เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด  จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ บริเวณหาดทรายดำ ม. ๖ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จว.ตราด

๓. เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ทาสีอาคารเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๔. เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำให้ความรู้ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมนาง ลานนารัตน์ ผลแก้ว อายุ ๕๔ ปี ซึ่งมีมารดาเป็นผู้ป่วยติดเตียง ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๖๕ ม. ๓ ต.โป่งน้ำร้อน  อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๕. เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (มว.ลว.ไกล กจต.)  จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพระปกเกล้า อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี