กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๓ฯ ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด

Release Date : 05-06-2022 11:15:30
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๓ฯ ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด

๑. เมื่อ ๔ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๓ฯ ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน บ.ทรัพย์ประเมิน ม.๙ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๔ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑)จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำให้ความรู้ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมนางรุจี วิเชียรรัมย์  อายุ ๗๓ ปี  อยู่บ้านเลขที่ ๒ บ้านเจ๊กแบ๊  ม.๓ ต.เกาะช้างใต้   อ.เกาะช้าง  จว.ตราด

๓. เมื่อ ๔ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑)จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำให้ความรู้ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นางเตี่ยว พลนิยม อายุ ๙๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๗ ม.๘ ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จว.จันทบุรี

๔. เมื่อ ๔ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑)จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำให้ความรู้ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมนางสาวน่วม จั่นสังข์ อายุ ๘๘ ปี ผู้ป่วยติดเตียงและเป็นโรคความดันโลหิตสูง อยู่บ้านเลขที่ ๗๐ ม.๔ ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๔ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะสองข้างทางถนน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ ม.๔ บ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๖. เมื่อ ๔ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ) จัดกำลังพลทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด  ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ม. ๑ บ้านคลองมะขาม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด 

๗. เมื่อ ๔ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำให้ความรู้ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชน จำนวน ๒ ราย ในพื้นที่ ต.แหลมกลัด และต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๘. เมื่อ ๔ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล ๗ นาย ร่วมกับคณะครู ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีห้องสมุด เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา  ตามโครงการภายใต้กิจกรรม "บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน)
ณ  โรงเรียนบ้านตาหนึก ม. ๕ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๙. เมื่อ ๔ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ทำกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดห้องสุขาสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม "บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดท่าเส้น ม. ๘ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๑๐. เมื่อ ๔ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ)จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำให้ความรู้ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวนายนัน  ซีคะนา อายุ ๔๘ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง และมีฐานะยากจน อยู่บ้านเลขที่ ๕๑/๓ หมู่ ๘ บ้านเครือหวาย ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี