รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล “สานสัมพันธ์จันทบุรี” และร่วมแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนามระหว่าง ทีมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (เสื้อสีน้ำเงิน) กับ ทีมรวมจังหวัดจันทบุรี (เสื้อสีเหลือง)

Release Date : 17-12-2018 14:14:36
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล “สานสัมพันธ์จันทบุรี” และร่วมแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนามระหว่าง ทีมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (เสื้อสีน้ำเงิน) กับ ทีมรวมจังหวัดจันทบุรี (เสื้อสีเหลือง)

พลเรือตรี บำรุงรัก  สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล “สานสัมพันธ์จันทบุรี” และร่วมแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนามระหว่าง ทีมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (เสื้อสีน้ำเงิน) กับ ทีมรวมจังหวัดจันทบุรี (เสื้อสีเหลือง) วัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในจังหวัดจันทบุรี  โดยมี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดฯ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑