พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี

Release Date : 10-06-2022 16:28:10
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี

วันนี้ในอดีต ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙