กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพล ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการ "บวร"

Release Date : 13-06-2022 11:08:43
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ )  จัดกำลังพล  ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการ "บวร"

๑. เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ )  จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดตะกาดร่วมสุข ม.๖ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน และประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น โดยได้เข้าเยี่ยม จำนวน ๒ ราย คือ . พระสมควร  จิรสุโภ อายุ ๘๔ ปี วัดตะกาดร่วมสุข ม.๖ ต.ไม้รูด ฯ และ นายเฉลิม  ลิมป์ไพจิตร อายุ ๘๔ ปี บ้านเลขที่ ๑๗๘ ม. ๙ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๓. เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน และประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น โดยได้เข้าเยี่ยม จำนวน ๑ ราย คือ นายสุทัศน์  แก้วแจง อายุ ๖๑ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๓๘๙/๒ บ้านปะอา ม.๒
ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด

 

๔. เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด )  จัดกำลังพล  ร่วมกับ นายภิรมย์  ชุมนุม นายอ.เมืองตราด ภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และ ประชาชนในพื้นที่ ม. ๖ บ้านธรรมชาติล่าง ฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" เก็บ คัดแยก ขยะชายหาด และขยะในทะเล เป็นการมุ่งเน้นขยะพลาสติกประเภทขวดน้ำดื่ม เพื่อนำไปแปรรูปเป็น ผ้าห่มและเสื้อ  ณ หาดท่ากระดานบ้านธรรมชาติล่าง ม. ๖ บ้านธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จว.ตราด

๕. เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี )  จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ บ้านทุ่งม่วง ฯ ร่วมดำเนินการ จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเข้าช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ครอบครัวยากจน จำนวน ๒ ครอบครัว ในพื้นที่ บ้านทุ่งม่วง ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ )  จัดกำลังพล  ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการ "บวร"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง