กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างบ้าน

Release Date : 14-06-2022 11:16:35
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างบ้าน

๑. เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างบ้าน  ให้กับนายสมชาย นิ่มนุช อายุ ๗๐ ปี ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕   ณ บ้านเลขที่ ๔๐/๑ ม.๙ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จว.ตราด

๒. เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายเชาวฤทธิ์ ประเสริฐสังข์ อายุ ๕๔ ปี ผู้ได้รับผลกระทบจากการโดนช้างป่าทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม๒๕๖๕ ปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ณ บ้านเลขที่ ๔๐๔/๑ ม.๑๐ บ้านวังแจง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาลร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต.โป่งน้ำร้อน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายอัศนัย กำแหงนา อายุ 32 ปี เป็นผู้ป่วยนอนติตเตียงมาตั้งแต่กำเนิดเนื่องจากมีอาการชัก และมีไข้สูงซึ่งปัจจุบันมีบิดาและมารดาเป็นผู้ดูแล ที่อยู่บ้านเลขที่ ๗๐/๔ ม. ๑ บ้านคลองตาคง ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๔. เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล  ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ บริเวณเส้นทางบ้านร่วมสุข ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๕. เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอ.เกาะกูด สถานีตำรวจภูธรเกาะกูด ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๗ (ชุดปฏิบัติการชายฝั่งริมทะเลเกาะกูด) ผู้นำชุมชน และ ประชาชนบ้านอ่าวสลัด ออกค้นหา นายกิตติพงษ์  ทองโชติ ประชาชนบ้านอ่าวสลัด ม. ๖ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด ซึ่งพลัดหลงสูญหายในป่าบริเวณเขาบ้านอ่าวยายเกิดฯ  ผลการปฏิบัติพบผู้สูญหาย พากลับบ้านโดยสวัสดิภาพและปลอดภัย

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างบ้าน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง