รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจร ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 17-12-2018 14:23:39
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจร ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือตรี อดินันท์  สุนทรารักษ์  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจร ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อแนะนำตัว พบปะสนทนาระหว่างหน่วยงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธาน  ณ ตึกศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม เทศบาลเมืองท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๗๓๐และหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รับมอบหน้าที่เป็นเจ้าภาพกาแฟสัญจร ครั้งที่ ๑/๖๒ ในครั้งต่อไป