กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๓ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดผักกาด และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

Release Date : 17-06-2022 09:59:36
 กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๓ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดผักกาด และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

๑. เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๓ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดผักกาด และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนวัดผักกาด บ.นา ม.๗ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน "  ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพ และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  โดยเข้าเยี่ยม นายปั่น ภู่มณี อายุ ๘๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗/๙ บ.ด่านใหม่ ม.๒ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง  จว.ตราด

๓. เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาย สมพงษ์ นุกูลภักดิ์ อายุ ๔๘ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๙/๔ ม.๓ ต.โป่งน้ำร้อน  อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๔. เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดตามโครงการ ภายใต้กิจกรรม "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดบ้านหนองม่วง ต.ไม้รูด  อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๕. เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนวัดตะกาง ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จว.ตราด

๖. เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง(โรงจอดรถ) ของ นางสละ เพียรบัญญัติ อายุ ๗๓ ปี  ที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากลมพายุกระโชกแรงเมื่อคืนที่ ๑๔ มิ.ย.๖๕ ที่ผ่านมา ณ บ้านเลขที่ ๔๑ ม.๖ บ.ด่านเนินสูง ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จว.ตราด