กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพส.๑๓๐๕ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด เพื่อจัดกิจกรรมทางศาสนา ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

Release Date : 22-06-2022 16:13:34
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพส.๑๓๐๕ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด เพื่อจัดกิจกรรมทางศาสนา ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

๑. เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพส.๑๓๐๕ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด เพื่อจัดกิจกรรมทางศาสนา ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) บ.ชำราก ม.๔ ต.ชำราก อ.เมืองตราด

๒. เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางฉลวย นพวรรณ อายุ ๙๔ ปี บ้านเลขที่ ๔๗  บ.ด่านใหม่ ม.๒ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๓. เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมนมัสการพระสัญญา   ศัทธาธิโก อายุ ๖๓ ปี เจ้าอาวาสวัดบ่อชะอม ม.๑๑ บ.บ่อชะอม ต.พวา อ.แก่งหางแมวอจว.จันทบุรี

๔. เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมนมัสการ พระแปลง ฐานุวีโร อายุ ๔๒ ปี พระลูกวัดหนองโสน ม.๖ ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต.บ้านคานรูดฯ และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ สนามหญ้าหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต.บ.คานรูด ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จว.จันทบุรี

๖. เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพล  ร่วมกับ ชุดพัฒนามวลชนสัมพัน์ ๑๓๐๕ ชุดปฏิบัติการที่ ๒๒ ฯ ส่วนราชการในพื้นที่ องค์การบริหารส่วน ต.แหลมกลัด ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสะพานหิน โรงเรียนคลองประทุน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ตามแนวทางเศรษฐกิจสีน้ำเงิน  ณ หาดลานทราย ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพส.๑๓๐๕ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด เพื่อจัดกิจกรรมทางศาสนา ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง