รอง ผบ.กปช.จต.(นว.) เป็นผู้แทน ผบ.ทร. ได้เดินทางไปเยี่ยม พลฯ ศุภวัฒน์ โพชสาลี ตำแหน่ง พวกสารวัตร หมู่สารวัตรที่ ๑ มว.สห.กจต. ป่วยเนื่องจากแผลผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ

Release Date : 25-06-2022 14:50:16
รอง ผบ.กปช.จต.(นว.) เป็นผู้แทน ผบ.ทร. ได้เดินทางไปเยี่ยม พลฯ ศุภวัฒน์  โพชสาลี ตำแหน่ง พวกสารวัตร  หมู่สารวัตรที่ ๑ มว.สห.กจต. ป่วยเนื่องจากแผลผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ

เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐  พล.ร.ต.ปราโมทย์  เสริมสัย รอง ผบ.กปช.จต.(นว.) เป็นผู้แทน ผบ.ทร. ได้เดินทางไปเยี่ยม พลฯ ศุภวัฒน์  โพชสาลี ตำแหน่ง พวกสารวัตร  หมู่สารวัตรที่ ๑ มว.สห.กจต. ป่วยเนื่องจากแผลผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๕ ณ เรือนพักผู้ป่วย เตียง ๙ ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. พร้อมกับมอบเงินบำรุงขวัญในนาม ผบ.ทร. จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.กปช.จต.(นว.) เป็นผู้แทน ผบ.ทร. ได้เดินทางไปเยี่ยม พลฯ ศุภวัฒน์  โพชสาลี ตำแหน่ง พวกสารวัตร  หมู่สารวัตรที่ ๑ มว.สห.กจต. ป่วยเนื่องจากแผลผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง