ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.กอง สนช.กจต. จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๒๐ นาย ร่วมกับส่วนราชการจว.จันทบุรี บูรณาการดำเนินกิจกรรมโครงการ พัฒนา ฟื้นฟู ทำความสะอาด

Release Date : 24-06-2022 16:02:18
ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.กอง สนช.กจต. จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๒๐ นาย ร่วมกับส่วนราชการจว.จันทบุรี บูรณาการดำเนินกิจกรรมโครงการ พัฒนา ฟื้นฟู ทำความสะอาด

๑. เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.กอง สนช.กจต. จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๒๐ นาย ร่วมกับส่วนราชการจว.จันทบุรี บูรณาการดำเนินกิจกรรมโครงการ พัฒนา ฟื้นฟู ทำความสะอาด เก็บขยะและสิ่งปฎิกูลในลำคลอง บริเวณคลองน้ำใส อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสาวสุนี  กิจพิบูลย์ อายุ ๗๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๔ ม.๔ ต.วันยาว อ.ขลุง จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย สนับสนุนการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด ๑๙ ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ ณ บริเวณประตูทางเข้าด่านตรวจจุดผ่านแดนถาวร ฯ บ้านหาดเล็ก ให้กับโรงเรียนบ้านคลองมะขาม และ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๔. เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๗ นาย ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ม.๔ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๕. เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับผู้นำม.บ้าน จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน"โดยให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดัน มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ครอบครัวของ นาย เปีย เอียวซู อายุ ๖๑ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๗๙/๒ ม.๓ ต.โป่งน้ำร้อน  อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี