กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล ทำความสะอาด ตามโครงการ “บวร”

Release Date : 26-06-2022 16:21:51
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล ทำความสะอาด ตามโครงการ “บวร”

๑. เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๙ นาย ร่วมกับ คณะครู ร่วมดำเนินการปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) รอบบริเวณพื้นที่อาคารมัธยมต้น ณ โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม หมู่ ๖ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

๒. เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน และประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น โดยเข้าเยี่ยม นายสุวรรณ สุขเย็น ผู้ป่วยติดเตียง อายุ ๖๒ ปี ณ บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๓. เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านตาหนึก หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

๔. เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ)  จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๙ นาย ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ สำนักปฎิบัติธรรมป่าคงเย็น หมู่ที่ ๑/ บ้านสันติพัฒนา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๕. เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชป.ที่ ๑๒ ศปชด.กปช.จต.)  จัดกำลังพล จำนวน ๓ นาย ร่วมกับพระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปที่ชำรุดทรุดโทรม ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดคลองบอน หมู่ที่ ๔ บ้านคลองบอน ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล ทำความสะอาด ตามโครงการ “บวร”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง