พิธีปิดการฝึกภาคสาธารณศึกษา นักเรียนพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

Release Date : 27-06-2022 18:34:42
พิธีปิดการฝึกภาคสาธารณศึกษา นักเรียนพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๕  ณ  ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

พิธีปิดการฝึกภาคสาธารณศึกษา นักเรียนพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๕  ณ  ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕