กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพลในสังกัด และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์

Release Date : 29-06-2022 16:10:42
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพลในสังกัด และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์

๑. เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพลในสังกัด และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์  พัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบ และร่วมกันยกพระประดิษฐานบนศาลาการเปรียญ เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน ๒๘ มิ.ย.๖๕ ณ วัดทรัพย์เจริญ ม.๑๑ ต.สะตอน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพล จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน ๒๘ มิ.ย.๖๕ ดำเนินการตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่โรงเรียนบ้านป่าวิไล ม.๕
ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๓.เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพลในสังกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน ๒๘ มิ.ย.๖๕ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ ม. ๑๓ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี และจิตอาสาพัฒนาสำนังสงฆ์เขาน้ำโปรย ม.๘ ต.ปัถวี อ.มะขาม จว.จันทบุรี

๔. เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ)  จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ดำเนินกาตัดหญ้า/พัฒนาเนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน ๒๘ มิ.ย.๖๕ ณ วัดบ้านมะม่วง ม.๓ ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๕. เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดบ้านหนองม่วง ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๖. เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลจำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน ๒๘ มิ.ย.๖๕ โดยดำเนินการ ตัดกิ่งไม้ที่บดบังทัศนียภาพในการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้มีความสะอาดเรียบร้อยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  ณ  วัดเนินทราย ม. ๑ บ้านแหลมยาง ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด