ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

Release Date : 17-12-2018 15:35:05
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ  พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ  ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ  พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของหน่วย มอบของขวัญปีใหม่ มอบยุทโธปกรณ์พิเศษให้กับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ณ สนามกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และเดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑