กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์

Release Date : 07-07-2022 10:27:35
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์

๑. เมื่อ ๕ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ตัดหญ้า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ณ บริเวณรอบวัดคลองนนทรี และเส้นทางภายในหมู่บ้าน ม.๑ บ้านคลองนนทรี ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๒. เมื่อ ๕ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับเทศบาลต.วันยาว และประชาชนในพื้นที่  ดำเนินการทาสีบ้านผู้ยากไร้ให้แก่ นางรำพรรณ สร้อยสน อายุ ๗๑ ปี ณ บ้านเลขที่ ๒๑/๙ ม.๘ ต.วันยาว อ.ขลุง จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๕ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๔ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์ แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์  เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” ให้กับพระผทัย ปสุนโณ อายุ ๖๒ ปี พระลูกวัดลำภูราย ม.๓ ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จว.ตราด

๔. เมื่อ ๕ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดคลองขวาง ม.๖ บ้านคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๕ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาย เม็ด คำบัว อายุ ๘๐ ปี เลขที่ ๙๐ ม.๘ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด