กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

Release Date : 09-07-2022 10:22:53
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

๑. เมื่อ ๘ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต. บ้านคอแล ม.๔ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๘ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชน จำนวน ๑ ครอบครัว ในพื้นที่ หมู่ ๔ ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๓. เมื่อ ๘ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) วัดประทุน ม.๔ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๔. เมื่อ ๘ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายมิ่ง เทียนขาว อายุ ๗๙ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง อยู่บ้านเลขที่ ๙ ม.๑๐ ต.บ่อ อ.ขลุง จว.จันทบุรี

๕. เมื่อ ๘ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับอ.เกาะช้าง เทศบาลต.เกาะช้างใต้ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ(เกาะช้าง) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานตราด) บริษัท การปิโตรเลียมประเทศไทย จำกัดมหาชน วัดสลักเพชร โรงเรียนวัดสลักเพชร โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการ บวชป่าปลูกป่า สืบชะตาสายน้ำ ประจำปี ๒๕๖๕(ครั้งที่ ๑๒) ณ  วัดสลักเพชร หมู่ที่ ๕ บ้านสลักเพชรเหนือ
ต.เกาะช้างใต้ และสะพานท่าเทียบเรือบ้านสลักเพชร ม.๒ บ้านสลักเพชร ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๖. เมื่อ ๘ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาร่วมกับนายกฤตกมล บัวเฟื่อง ผู้ใหญ่บ้าน ม.๙ บ้านเหมืองแร่  และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม “๑ หมู่บ้าน ๑ ความดี” โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดหนองมะค่า บ้านเหมืองแร่ ม.๙ ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี