กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

Release Date : 10-07-2022 10:27:47
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

๑. เมื่อ ๙ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ มัสยิดอิ๊ควานนุสซุนนะห์ บ้านเขาแขวน ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จว.ตราด

๒. เมื่อ ๙ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) พร้อมด้วย จนท.พยาบาล  เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน น้ำยาล้างจาน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสละ  แววนกยูง อายุ ๘๐ ปี ณ บ้านเลขที่ ๘๓/๑ ม.๔ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด
จว.ตราด

๓. เมื่อ ๙ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย เข้าสนับสนุน และช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของ นาย วินัย  เกตุศรี  ซึ่งถูกพายุพัดจนทำให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๖๕ ที่ผ่านมา ณ บ้านเลขที่ ๘๔/๓ ม.๕ บ้านห้วงบอน ตำลไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๔. เมื่อ ๙ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพล ๘ นาย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต.ไม้รูด ดำเนินการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนวัดห้วงโสม ซึ่งถูกพายุพัดส่งผลให้ต้นไม้ใหญ่โค่นล้มทับบ้านพักครูได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๖๕ ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดห้วงโสม ม.๓ บ้านห้วงโสม ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๕. เมื่อ ๙ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๖. เมื่อ ๙ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค.๖๕ ณ วัดคลองขนุน ม.๗ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี