กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

Release Date : 11-07-2022 10:33:06
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

๑. เมื่อ ๑๐ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดวิสิทธิการาม(ไม้รูด) ม.๑ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๑๐ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม”หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเข้าเยี่ยม นางสายหยุด  ฉ่างสี อายุ ๖๕ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  อยู่บ้านเลขที่ ๓๒/๒  ม.๘ ต.บ่อ อ.ขลุง จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๑๐ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด(ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม”หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์  เจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) โดยเข้าเยี่ยม นายหิรัญ พันธ์พิริยะ อายุ ๗๘ ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ และป่วยติดเตียง อยู่บ้านเลขที่ ๒๐ ม.๘ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด

๔. เมื่อ ๑๐ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด(ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ ครูและอาจารย์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ.เกาะช้าง (การศึกษานอกโรงเรียน)และประชาชนในพื้นที่ ม.๓ บ้านเจ๊กแบ้  จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกันเก็บขยะบริเวณอ่าวคลองเทียน ม. ๓ บ้านเจ๊กแบ้ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๕. เมื่อ ๑๐ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด(ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม”หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์  เจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) โดยเข้าเยี่ยมประชาชนจำนวน ๒ ครอบครัว ในพื้นที่ ม.๔ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๖. เมื่อ ๑๐ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม “ บวร ” ( บ้าน วัด โรงเรียน) เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม๒๕๖๕ โดยได้ทำการพัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณ วัดหนองมะค่า ม.๙ บ้านเหมืองแร่ ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี