กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ตามโครงการหมอเดินเท้าเข้าชุมชน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม”บวร”

Release Date : 13-07-2022 16:32:48
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ตามโครงการหมอเดินเท้าเข้าชุมชน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม”บวร”

๑. เมื่อ ๑๒ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ตามโครงการหมอเดินเท้าเข้าชุมชน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม”บวร”(บ้าน วัด โรงเรียน) โดยเข้าพบปะ นางมณฑา ดวงนภา ครูผู้สอนโรงเรียนวัดวิเวกวราราม(ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)  เพื่อสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์สำหรับเด็ก เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงเรียนวัดวิเวกวราราม(ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) ม.๕ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

 

๒. เมื่อ ๑๒ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด(ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล และกำลังพลจิตอาสาร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดใหม่โพธาราม ม.๑ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๓. เมื่อ ๑๒ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด(ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลเข้าพบปะ เยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้านพร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) โดยเข้าเยี่ยม นางทอง แสวงทรัพย์ อายุ ๙๘ ปี เลขที่ ๙๕ ม.๘ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๔. เมื่อ ๑๒ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี(ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าพบปะ เยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้านพร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) โดยเข้าเยี่ยมนาง สังวาร สมรส อยู่บ้านเลขที่ ๑๑/๒ ม.๕ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี 

๕. เมื่อ ๑๒ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด(ฉก.นย.๑๘๒ ฯ) จัดกำลังพลและยานพาหนะ สนับสนุนให้กับโรงเรียนบ้านหาดเล็ก  เพื่อรับ-ส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมประเพณีหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา ณ วัดหาดทรายแดง ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๖. เมื่อ ๑๒ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด(ชุดเฝ้าตรวจนาวิกโยธิน พื้นที่เกาะช้าง) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๖ นาย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดคลองพร้าว ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด