กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพล และกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ทำความสะอาดถนน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร

Release Date : 14-07-2022 17:02:38
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพล และกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ทำความสะอาดถนน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร

๑. เมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพล และกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ทำความสะอาดถนน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ บริเวณ เส้นทางสามแยกบ้านใหม่ - หน้า รพ.สต.โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด กวาดใบไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๓. เมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑  จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา ทำการปรับแต่งภูมิทัศน์พัฒนา ตัดหญ้า ทำความสะอาดเส้นทางถนน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ บริเวณ บ้านคลองตานี ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี 

๔. เมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล ร่วมกับคณะครู ฯ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต.พวา อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

๕. เมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล ร่วมกับคณะครู ฯ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดคลองนนทรี ม.๒ บ้านด่านใหม่ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๖. เมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล และกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดเนินทราย ม.๑ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

๗. เมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต.โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล และกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๒๐ นาย เข้าดำเนินการช่วยเหลือ นายบุญเลิศ  มณีฉาย ผู้ประสบภัยจากพายุพัดบ้านพักเสียหาย ในการรื้อถอนบ้านพักซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์พายุลมแรง ทำให้บ้านพังทั้งหลัง ณ บ้านเลขที่ ๘/๒ ม. ๔ บ้านคลองมะนาว ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๘. เมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพล และกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินดินแดง ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  โดยทำความสะอาด พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง หมู่ ๑ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี