กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมนมัสการ พระอธิการวีระเดช วีรเดโช เจ้าอาวาสวัดประทุน โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

Release Date : 17-07-2022 17:15:30
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมนมัสการ พระอธิการวีระเดช วีรเดโช เจ้าอาวาสวัดประทุน โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

๑. เมื่อ ๑๖ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมนมัสการ พระอธิการวีระเดช วีรเดโช เจ้าอาวาสวัดประทุน โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์ ถวายยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์  เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ตามโครงการ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดประทุน ม.๔ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๒. เมื่อ ๑๖ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา เข้าพบปะเยี่ยมเยียนครอบครัว นายสมโภชน์   อึ้งโล้ อายุ ๖๔ ปี เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ เพื่อแนะนำแนวทางการช่วยเหลือ และประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๓๘ บ้านด่านใหม่ ม.๒  ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๓. เมื่อ ๑๖ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๑๒ นายร่วมกับคณะครู ทำการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาบ้านพักครู ซึ่งชำรุดเสียหายจากพายุลมแรง
ณ โรงเรียนวัดห้วงโสม ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๔. เมื่อ ๑๖ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พยาบาลหน่วย เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน บริการตัดผมให้ผู้ป่วย  พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น  ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นายวุฒิพงษ์  โกศล อายุ ๔๗ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากได้รับอุบัติเหตุเสาปูนล้มทับขาจนติดเชื้อและต้องตัดขาทั้งสองข้าง ณ บ้านเลขที่ ๑๕ ม.๕ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๑๖ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพล และกำลังพลจิตอาสา  ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  โดยทำความสะอาด พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ ณ วัดบ้านใหม่ หมู่ ๔ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๖. เมื่อ ๑๖ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (มว.ล.ไกล กจต.) จัดกำลังพล บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  โดยทำความสะอาด พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ ณ บริเวณถนน ๓๑๙๓ และพื้นที่รับผิดชอบ ม. ๒ บ้านพญากำพุช ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี