รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดจันทบุรี

Release Date : 19-12-2018 14:51:51
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดจันทบุรี

พลเรือตรี อดินันท์  สุนทรารักษ์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายบุญช่วย  น้อยสันเทียะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓๓๐