กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"

Release Date : 19-07-2022 17:13:43
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"

๑. เมื่อ ๑๘ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" โดยเข้าเยี่ยม นางสมพร  จินตนาการ อายุ ๖๓ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์  เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๔๕/๒  ม.๘ ต.บ่อไร่ อ.ขลุง จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๑๘ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล สนับสนุนการซ่อมแซมบ้านให้กับ นางสาวสมโภชน์ สงวนหงษ์ อายุ ๖๐ ปี ตามโครงการบ้านพอเพียง จว.ตราด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ บ้านเลขที่ ๒๔/๒ ม. ๖  ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

๓. เมื่อ ๑๘ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล และกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"  โดยเข้าเยี่ยม  นางไพรัตน์   ดวงนภา อายุ ๗๐ ปี และนายโอรา   ดวงนภา อายุ ๗๕ ปี โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพ มอบยาสามัญประจำบ้านและแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๖/๕  ม.๒ บ้านสลักเพชร ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง  จว.ตราด

๔. เมื่อ ๑๘ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑)  จัดกำลังพล และกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมกับผู้นำชุมชน เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ตามโครงการ "หมอเดินเท้าหาเข้าชุมชน" โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายทอง   สมตัว อายุ ๗๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๒/๓ ม.๑๘ บ.คลองยายไท ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

๕. เมื่อ ๑๘ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๑ฯ) จัดกำลังพล สนับสนุนการซ่อมแซม และปรับปรุงที่พักอาศัยให้กับ นายบิน สมเพชร อายุ ๘๔ ปี ซึ่งมีอาการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และกล้ามเนื้ออ่อนแรง ณ บ้านเลขที่ ๓๔ ม.๑ บ.ทุ่งขนาน ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี

๖. เมื่อ ๑๘ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล และกำลังพลจิตอาสา  ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด