กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"

Release Date : 21-07-2022 17:22:54
 กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"

๑. เมื่อ ๒๐ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"โดยเข้าเยี่ยม นายสามารถ  หิรัญ อายุ ๗๙ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตก ณ บ้านเลขที่ ๒๗๑ เทศบาล ๒ ซอย ๔  ต.ขลุง อ.ขลุง จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๒๐ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑)  จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา อ.เมืองตราด จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เทจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเพื่อปรับสภาพน้ำในคลองบางพระ ให้ใสสะอาด เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย”วันสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)” ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ คลองบางพระ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จว.ตราด

๓. เมื่อ ๒๐ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ.เกาะช้าง คณะครู อาจารย์ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดสลักเพชร ม.๕ บ้านสลักเพชรเหนือ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๔. เมื่อ ๒๐ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สนับสนุนโรงเรียน ในการมุงกระเบื้องโรงครัว และห้องนำ้  ตามโครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนวัดสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๒๐ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ)จัดกำลังพล จำนวน ๙ นาย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม “ บวร ” ( บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต. บ้านคอแล ม. ๔ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๖. เมื่อ ๒๐ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ)  จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา  จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย”วันสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)”  ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณสระสีเสียด ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๗. เมื่อ ๒๐ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพล และกำลังพลจิตอาสา  ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  โดยทำความสะอาด พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ ณ วัดเนินดินแดง ม. ๑ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี