กปช.จต.โดย รอง ผบ.กปช.จต.(นย.) เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

Release Date : 26-07-2022 16:26:31
กปช.จต.โดย รอง ผบ.กปช.จต.(นย.) เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

เมื่อ ๒๕ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย พล.ร.ต.อภิรักษ์ กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต. เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับ นายวิชัย นาคดี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ และบ้านพักอาศัยชำรุดทรุกดทรม  ซึ่ง ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการ อปท. ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการก่อสร้าง และปรับปรุงจนแล้วเสร็จ   ณ บ้านเลขที่ ๓๓๗ ม.๒ บ.เขาขาด ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด