กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ร้อย.ยานเกราะ กจต. เทศบาลต.โป่งน้ำร้อน ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Release Date : 23-07-2022 16:59:01
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ร้อย.ยานเกราะ กจต. เทศบาลต.โป่งน้ำร้อน ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

๑. เมื่อ ๒๒ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ร้อย.ยานเกราะ กจต. เทศบาลต.โป่งน้ำร้อน ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ บริเวณบ้านวังกะแพร ม.๒ ต.ทับไทร ิอ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๒๒ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพส.๑๓๐๔ฯ ร่วมกับ ชบข.๑๓๐๒ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับอบต.ด่านชุมพล และ จนท.อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จัดกิจกรรมปลูกป่าและการเดินป่าเข้าฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศน์วิถีชีวิตช้างป่า ในค่ายเยาวชนโครงการนักวิจัยน้อย คชาอนุรักษ์ ณ บริเวณป่าอนุรักษ์ริมเขื่อนตาราม บ.ทับทิมสยาม ๐๑ ม.๗ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๓. เมื่อ ๒๒ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒)  จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับประชาชน จำนวน ๓ ครอบครัว ในพื้นที่ ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๔. เมื่อ ๒๒ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  จัดกำลังพล จำนวน ๑๑ นาย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต.แหลมกลัด ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ต.แหลมกลัด ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ ส.ค.๖๕ ณ วัดประทุน ม.๔ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๒๒ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับ นางน้ำค้าง จิวชะลา อายุ ๘๓ ปี บ้านเลขที่ ๗๐ ม.๖ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๖. เมื่อ ๒๒ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๗ นาย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ตัดหญ้าทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ม. ๔ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี