กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน "

Release Date : 27-07-2022 14:35:57
 กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน "

๑. เมื่อ ๒๖ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน "โดยเข้าเยี่ยมนายพัลลภ วรรณรัตน์ อายุ ๘๖ ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง และ นางแก้ว วรรณรัตน์ อายุ ๘๒ ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๙๗ ม.๑ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

๒. เมื่อ ๒๖ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนต.พวา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้พันธุกรรมท้องถิ่นเอกลักษณ์ต.พวา เพื่อเป็นการอนุรักษ์พืชพันธุกรรมท้องถิ่น จำนวน ๗๐๐ ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สวนป่าอรัญปิยวงศ์ หมู่ที่๓ บ้านเนินจำปา ต.พวา อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๒๖ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม “ บวร ” (บ้าน วัด โรงเรียน) เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม๒๕๖๕ โดยได้ทำการพัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดคลองนนทรี ม. ๒ บ้านด่านใหม่ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๔. เมื่อ ๒๖ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับ เทศบาลต.เกวียนหัก ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านต.เกวียนหัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต.บ้านคานรูด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มสตรี อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและตำรวจชุมชนต.เกวียนหัก จัดโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์” ด้วยการแบ่งปัน MOL มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ทีม ๙ กุมาร ดีเพื่อนเอม มอบน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งจำนวน ๕๐๐ ชุด ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลต.เกวียนหัก อ.ขลุง จว.จันทบุรี

๕. เมื่อ ๒๖ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลชุดจิตอาสา จำนวน ๑๓ นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และทำความสะอาด ตามโครงการ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดป่าพัฒนาราม ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๖. เมื่อ ๒๖ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพลจิตอสา จำนวน ๘ นาย ร่วมกับ นางมยุรี ป้องหมู่ ผู้ใหญ่บ้านโคก ม. ๖ ฯ เข้าพบปะเยี่ยมเยียน นางมาลัย  ม่วงสีสุก และ นางสาวกัญจน์ศยาน์  ม่วงสีสุก ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ โดยดำเนินการตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้น แนะนำการดูแลสุขภาพ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชน และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย ณ บ้านเลขที่ ๗๔ ม. ๖ ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด
จว.ตราด

๗. เมื่อ ๒๖ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๑๕ นาย ร่วมบริจาคโลหิต ยอดบริจาคโลหิต รวม ๔,๕๐๐ ซีซี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพระปกเกล้า อ.เมือง จว.จันทบุรี

๘. เมื่อ ๒๖ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา .ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการ (บวร) บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่วัดป่าเทพนิมิต หมู่ ๒ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี