รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Release Date : 28-07-2022 15:52:01
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี อภิรักษ์  กลิ่นหม่น รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยมีการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ดังนี้

            ๑. พิธีสักการะพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล

            ๒. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ

            ๓. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

            ๔. พิธีเจริญพระพุทธมนต์

            ๕. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ

            ๖. กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และ โรงพยาบาลตราด