ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เข้าร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ที่จะเดินทางมาตรวจเยี่ยม มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ

Release Date : 21-12-2018 09:52:15
ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เข้าร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ที่จะเดินทางมาตรวจเยี่ยม มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ

พลเรือตรี บำรุงรัก  สรัคคานนท์ ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เข้าร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ที่จะเดินทางมาตรวจเยี่ยม มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมี พลเอก สุรัตน์  วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานการประชุมฯ ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐๐๐