กปช.จต.โดย พล.ร.ต.อภิรักษ์ กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต. ผู้แทน ผบ.กปช.จต.เป็นประธาน ดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยจัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาของหน่วย จำนวน ๑๐๐ นาย

Release Date : 28-07-2022 10:15:39
 กปช.จต.โดย พล.ร.ต.อภิรักษ์  กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต. ผู้แทน ผบ.กปช.จต.เป็นประธาน ดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยจัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาของหน่วย จำนวน ๑๐๐ นาย

๑. เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย พล.ร.ต.อภิรักษ์  กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต. ผู้แทน ผบ.กปช.จต.เป็นประธาน ดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยจัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาของหน่วย จำนวน ๑๐๐ นาย บูรณาการร่วมกับ เทศบาลต.เกาะขวาง, สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการขุดลอกคูคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค.๖๕ ณ คลองภักดีรำไพ (บ้านหนองรี) ม.๑ ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑ และ ฉก.ทพ.นย. จัดกำลังพล จำนวน ๑๖ นาย  เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ธนาคารเลือด รพ.พระปกเกล้า อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี  ปริมาณโลหิตที่ได้ จำนวน ๕,๔๐๐ ซีซี.

๓. เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"  โดยเข้าเยี่ยม  นายเสริฐ   กระต่ายจันทร์ อายุ ๘๘ ปี และนางแนบ  กระต่ายจันทร์ อายุ ๘๕ ปี โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพ มอบยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๗๘/๒  ม.๕ บ้านสลักเพชรเหนือ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๔. เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒)  จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๖ นาย ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค.๖๕ ณ วัดหาดทรายแดง ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๕. เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค.๖๕ ณ บริเวณสนาม ฮ. จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๖. เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ)  จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๙ นาย จัดจิตกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค.๖๕ ณ  วัดเนินตากแดด ม. ๒ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จว.ตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๗. เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๓๐ นาย ร่วมกับ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค.๖๕ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๘. เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๑๒ นาย ร่วมกับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดสะพานหิน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค.๖๕ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กวาดขยะ ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด