กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ อ.เกาะช้าง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ อ.เกาะช้าง และป

Release Date : 29-07-2022 10:20:46
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ อ.เกาะช้าง และประชาชนจิตอาสา  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ อ.เกาะช้าง และป

๑. เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ อ.เกาะช้าง และประชาชนจิตอาสา  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยดำเนินการทำความสะอาดบริเวณ วัดคลองนนทรี  ม.๒ บ้านด่านใหม่ ฯ  และตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๒. เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  จัดกำลังพล และจิตอาสาฯ จำนวน ๑๐นาย ร่วมกับคณะครูและนักเรียน ชุดปฏิบัติการที่ ๒๒ฯ และส่วราชการในพื้นที่ ทำการรื้อถอนอาคารโรงอาหารเก่าเพื่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน เพื่อจัดทำเป็นแหล่งฝึกทักษะอาชีพด้านการแปรรูปอาหาร ณ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์ ) ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด

๓. เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย สนับสนุนการปฏิบัติตามโครงการ "บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) โดยดำเนินการรื้อถอนบ้านพักหลังเก่าที่ชำรุด เพื่อที่จะสร้างหลังใหม่ ให้กับ นางพิมพา เหล่าสะพาน อายุ ๕๕ ปี บ้านเลขที่ ๙/๙ ม.๙ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๔. เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย สนับสนุนการปฏิบัติตามโครงการ "บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) โดยดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมทำและ เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาให้กับราษฎรในพื้นที่ ม.๑ บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๕. เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล และกำลังพล ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"ออกตรวจเยี่ยมและให้การรักษาเบื้องต้น แจกยาสามัญประจำบ้าน สเปย์แอลกอฮอล์ ให้กับ นาง สมนึก พุทธวงษ์  อายุ ๗๑ ปี โรคประจำตัว ไขมัน เบาหวาน ความดัน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น พบมีความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในสถานการณ์โควิด-๑๙ ณ บ้านเลขที่ ๗๔๑ ม. ๓ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๖. เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒)  จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๘ นาย ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอ.คลองใหญ่ จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณวัดคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๗. เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) และชุดปฏิบัติการที่ ๑๒ จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพัฒนาตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าม.บ้าน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ ก.ค.๖๕ ณ บ้านแหลม ม. ๔ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๘. เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) และชุดปฏิบัติการที่ ๑๑ จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค.๖๕  ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ต.สะตอน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี