กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน "

Release Date : 31-07-2022 09:28:22
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน "

๑. เมื่อ ๓๐ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน " โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต  ตรวจสุขภาพ มอบยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเข้าเยี่ยม นางรุจี  วิเชียรล้ำ อายุ ๗๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒ ม.๓ บ้านเจ๊กแบ้ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๒. เมื่อ ๓๐ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพและแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ มอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม “ บวร ” (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยได้เข้าเยี่ยมนมัสการ พระไชยยา   ญานาโพธิ์ อายุ ๕๕ ปี ณ สำนักสงฆ์เขาฆ้อง ม.๕ บ้านเขาฆ้อง ต.พวา อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๓๐ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาส "วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน"วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า บริเวณพื้นที่รอบสระน้ำวัดเนินทราย ม. ๑ บ้านแหลมยาง ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

๔. เมื่อ ๓๐ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พยาบาล มว.ลว.ไกล กจต. และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน"ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดัน มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ ครอบครัวของ นางสาว ตวน เข็มวงศ์ อายุ ๕๒ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๔๒/๓ ม. ๓ ต.โป่งน้ำร้อน  อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๕. เมื่อ ๓๐ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับ นายอำนวย  เนินศิลป์ อายุ ๖๒ ปี บ้านเลขที่ ๗๔๑ ม. ๓ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๖. เมื่อ ๓๐ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับ นายวุฒิพงษ์  โกศล อายุ ๔๗ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากได้รับอุบัติเหตุเสาปูนล้มทับขาจนติดเชื้อและต้องตัดขาทั้งสองข้าง  ณ บ้านเลขที่ ๑๕ ม. ๕ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด