กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยและกำลังพลจิตอาสาฯ จำนวน ๑๐ นาย บูรณาการร่วมกับ ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์

Release Date : 01-08-2022 09:32:33
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยและกำลังพลจิตอาสาฯ จำนวน ๑๐ นาย บูรณาการร่วมกับ ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์

๑. เมื่อ ๓๑ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยและกำลังพลจิตอาสาฯ จำนวน ๑๐ นาย บูรณาการร่วมกับ ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ ๑๓๐๕ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๗ องค์การบริหารส่วนต.แหลมกลัด ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ในการช่วยเหลือสร้างบ้านให้กับ นางสาวแอนนา  ช่วยทุกข์  เพื่อทดแทนบ้านหลังเก่าที่พังเสียหายจากเหตุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ บ้านเลขที่ ๒๕๘ ม. ๑ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๒. เมื่อ ๓๑ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดหนองมะค่า บ้านเหมืองแร่ ม.๙ ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๓๑ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน
นาง ทองสุข ผลกาจ อายุ ๕๖ ปี เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ณ บ้านเลขที่ ๑๓ ม. ๒ บ้านด่านใหม่ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๔. เมื่อ ๓๑ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน "โดยเข้าเยี่ยม นางแช่มช้อย งาเจือ อายุ ๘๘ ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง นายหลวน งาเจือ อายุ ๙๑ ปี ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๑ ม.๑ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๓๑ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑)  จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ วัดเกวียนหัก ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จว.จันทบุรี

๖. เมื่อ ๓๑ ก.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้านพร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับประชาชน จำนวน ๒ ครอบครัว ในพื้นที่ ม. ๑ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด