เสธ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับคณะ พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง (ตท.๒๔) ที่ปรึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๒๔

Release Date : 02-08-2022 09:47:05
เสธ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับคณะ พล.ท.นักรบ  บุญบัวทอง (ตท.๒๔) ที่ปรึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  และคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๒๔

เมื่อ ๐๑๑๖๓๐ ส.ค.๖๕ พล.ร.ต.จิโรจน์  สุขอร่าม เสธ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับคณะ พล.ท.นักรบ  บุญบัวทอง (ตท.๒๔) ที่ปรึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  และคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๒๔ ในการเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ภาคตะวันออก ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี  จว.จันทบุรี