กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าพบปะ เยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพ

Release Date : 02-08-2022 09:55:37
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าพบปะ เยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพ

๑. เมื่อ ๑ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าพบปะ เยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพ และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าหาเข้าชุมชน "โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายเจิม ฉัตรอินทร์ อายุ ๖๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๔ ม.๓ บ้านเนินจำปา ต.พวา อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

                                                      

๒. เมื่อ ๑ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าพบปะ เยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพ และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าหาเข้าชุมชน "โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางบังอร สิงห์วัน อายุ ๗๗ ปี บ้านเลขที่ ๑๘ ม.๓ ต.บ่อ อ.ขลุง จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๑ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว"  โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพ มอบยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเข้าเยี่ยม นางทุเรียน กำแพงวงษ์ อายุ ๗๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕  ม.๓ บ้านคลองสน ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๔. เมื่อ ๑ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพล และกำลังพลจิตอาสาร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)   ณ วัดสามสิบ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๕. เมื่อ ๑ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)   ณ วัดผักกาด ม. ๓ บ้านผักกาด ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี