เสธ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ พล.ท.ไพศาล งามวงษ์วาน (ตท.๒๓) ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๒๔

Release Date : 02-08-2022 14:07:55
เสธ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ พล.ท.ไพศาล  งามวงษ์วาน (ตท.๒๓)  ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  และนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๒๔

เมื่อ ๐๒๑๐๓๐ ส.ค.๖๕ พล.ร.ต.จิโรจน์  สุขอร่าม เสธ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ พล.ท.ไพศาล  งามวงษ์วาน (ตท.๒๓)  ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  และนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๒๔ และบรรยายสรุปฯ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ  ณ  ห้องประชุม โรงแรม  เค พี แกรนด์  อ.เมืองจันทบุรี  จว.จันทบุรี