รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เดินทางไปเยือนและเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียม กองทัพเรือกัมพูชา

Release Date : 08-01-2019 10:17:28
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เดินทางไปเยือนและเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียม  กองทัพเรือกัมพูชา

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลเรือตรี บำรุงรัก  สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เดินทางไปเยือนและเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียม  กองทัพเรือกัมพูชา เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีต่อกันและเยี่ยมชมกิจการของหน่วย พร้อมกับหารือข้อราชการระหว่างกันของทั้งสองประเทศ โดยมี พลเรือเอก อุ๊ก  เซยฮา รองผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียม ให้การต้อนรับ ณ  กองบัญชาการ ฐานทัพเรือเรียม กองทัพเรือกัมพูชา หลังจากนั้นคณะฯ ได้มอบอุปกรณ์เครื่องกีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ โดยมีคณะครู และนักเรียน รับมอบสิ่งของดังกล่าว บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น